Bảo Hành:

– Thời gian bảo hành 2 năm từ hãng kể từ lúc nhận hàng

Trả Hàng:

Chính sách của chúng tôi kéo dài 30 ngày. Nếu 30 ngày trôi qua kể từ khi nhận hàng, bạn sẽ không thể trả lại hàng

Hoàn tiền:

Để được hoàn tiền, bạn cần cung cấp hóa đơn cũng như các bằng chứng mua hàng.

Khi hàng trả lại của bạn được nhận và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về sự chấp thuận hoặc từ chối hoàn trả của bạn.
Nếu bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền qua thông tin mà bạn cung cấp.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu:

Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn trả, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.
Sau đó liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi khoản hoàn trả của bạn được đăng chính thức.
Tiếp theo liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi hoàn trả được đăng.
Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này và bạn vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotro.coffee2go@gmail.com.

Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các yêu cầu từ 1-3 ngày sau khi tiếp nhận